Disclamer

Al het onderstaande is van toepassing op de website die je op dit moment bekijkt: marc.lol Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer. Ondanks mijn zorgvuldigheid is het mogelijk dat een gepubliceerd artikel feitelijke onjuistheden bevat of onvolledig is. Hoewel ik zulke gevallen betreur, kan aan de inhoud van marc.lol geen enkele rechten ontleend worden en is ondergetekende dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is door het gebruik van marc.lol. Ook is het goed om je er op te wijzen dat m1l8a.net niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de websites waar ik naar verwijs en/of link.

1. Dit blog heeft tot doel zowel mezelf als lezers en bezoekers te amuseren, dan wel zo goed mogelijk te informeren.

2. Hoewel deze pagina’s met veel zorg zijn samengesteld kan de content fouten bevatten en/of onvolledig zijn. Marc Ackermann kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze incorrecties, noch voor de eventuele misinterpretaties die er het gevolg van kunnen zijn.

3. Criteria en voorwaarden kunnen in de loop der tijd wijzigen en dit zonder voorafgaandelijk bericht.

4. Marc Ackermann heeft nooit de bedoeling om mensen doelbewust te kwetsen. Hij beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en is nooit verantwoordelijk voor interpretaties van uwentwege.

5. Marc Ackermann is verantwoordelijk voor de samenstelling van marc.lol (de keuze van de fragmenten), behalve voor de citaten an sich. Die zijn voor rekening van de geselecteerde bloggers. Om de citaten juist te kunnen kaderen, doet u er goed aan de volledige stukjes te lezen en dus de blog waaruit het citaat afkomstig is te bezoeken.

6. Mocht u (als blogger) een citaat van uw hand tegenkomen waarvan u vindt dat het hier niet thuishoort, neem dan contact met me op. Ik verwijder het bewuste fragment zo snel mogelijk.

7. Bij problemen, vragen en opmerkingen aangaande marc.lol kan u me altijd mailen op admin@marc.lol. Ik doe mijn best om u zo snel mogelijk te woord te staan.

8. U mag commentaar leveren op dit blog. Heel graag zelfs! Marc Ackermann behoudt zich het recht voor om reacties te aan te passen of zelfs te verwijderen indien deze naar zijn mening al te kwetsend zou kunnen overkomen. In ieder geval blijft de boodschap en de inhoud van de reactie ten alle tijde voor rekening van de betreffende commenter.

9. Het is echter niet de bedoeling om in uw reacties links achter te laten om zo producten, diensten of blogs aan te prijzen, tenzij in het kader van een zeer specifieke actie. Doet u dat toch, dan kan de betreffende reactie worden verwijderd.

10. Het op dit blog aangebrachte cijfermateriaal werd naar best vermogen verzameld en is slechts actueel op het moment van publicatie.

11. Op deze site wordt in principe niet aan linkruil gedaan. Alle geplaatste linkjes hebben de bedoeling de lezer zo goed mogelijk te informeren en door te verwijzen. Links met enige commerciële bijbedoeling zijn sowieso no-follow links.

12. Marc.lol maakt gebruik van advertenties en affiliate links ter ondersteuning van de site. Affiliate links in artikelen en pagina’s kunt u herkennen aan de afkorting (Aff), geplaatst onmiddellijk na de betreffende link. Dit kan ook gebeuren middels een mededeling onder een artikel of pagina.

13. Deze site bevat geen affiliate links van producten of diensten waar ik niet 100% achtersta.

14. Indien een artikel (mede) tot stand is gekomen door tussenkomst van (een) derde(n), op welke manier dan ook, wordt hiervan melding gemaakt in de artikelen. We maken onderscheid tussen:

  • Gastblogs: het volledige artikel is geschreven door (een) derde(n). Al dan niet op mijn initiatief. Mijn tussenkomst is tot een minimum beperkt. Je kan zo’n artikel herkennen aan de opeenvolgende cursief gedrukte alinea’s.
  • Samenwerkingen: het artikel komt tot stand met medeweten van (een) derde(n). Echter, de volledige inhoud van het stuk is van mijn hand en wordt op geen enkele manier gestuurd door een derde. Eventueel krijg ik hulp van (een) derde(n) bij de totstandkoming van het artikel en/of werden hiervoor diensten of producten (gratis) ter beschikking gesteld. Het is mogelijk dat hier ook een kleine vergoeding tegenover staat.
  • Advertorials/native content: Het volledige artikel komt er op initiatief van derden. Het stuk wordt mij kant en klaar aangeleverd, en wordt enkel geplaatst wanneer ik van oordeel ben dat het past binnen de context van dit blog en voldoende meerwaarde heeft voor de lezers. Net zoals bij de gastblogs kan je een dergelijk artikel herkennen aan de opeenvolgende cursief gedrukte alinea’s. Het is mogelijk dat hier ook een kleine vergoeding tegenover staat.
  • Gratis ter beschikking gestelde producten of diensten: worden zo objectief mogelijk behandeld en beschreven. Het is en blijft de bedoeling lezers zo goed mogelijk te informeren. Indien mij producten of diensten gratis ter beschikking worden gesteld, wordt hier melding van gemaakt in de betreffende artikels.

15. Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies helpen mij om jou een betere leeservaring te kunnen bezorgen. Wil je niet dat jouw gegevens worden bijgehouden, dan kan je dit instellen via je browser.

16. Alle eventuele inkomsten worden gebruikt voor het onderhoud en de verdere verbetering van deze site.

17. De meeste foto’s en afbeeldingen op dit blog zijn zelfgemaakte screenshots of zijn afkomstig van sites als Photopin.com en Shutterstock.com.

18. Overnemen is niet toegestaan zonder voorafgaandelijk overleg en toestemming.